ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Rekolekcje wspólnotowe 2021 r.

Jubileusze przyrzeczeń i ślubów

Przyrzeczenia definitywne naszej Siostry Dorotki

Pierwsze przyrzeczenia naszego Brata Macieja

 

Odszedł do Pana nasz Brat Michał

Pan powołał do siebie naszą Siostrę Krysię

Wielkie uroczystości, wielka radość