ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

„Chodźcie, a zobaczycie.
Poszli więc i zobaczyli, i tego dnia pozostali”.
(J 1,39)

SPOTKANIA WSPÓLNOTY

DZIEŃ SKUPIENIA (oprócz miesiąca lipca) w I sobotę miesiąca (w Kościele)
 od godz. 12:30 w programie:


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
 w intencji kapłanów i osób konsekrowanych (w Kościele)
 w I czwartek miesiąca o godz. 16:50


Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy