ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

 

Świecki Zakon Karmelitów Bosych
ul. Świętoduska 14, 20-082 Lublin

Anna Czajka OCDS
przewodnicząca lubelskiej Wspólnoty OCDS
anna.czajka@hotmail.com

Administrator witryny: caramel71968@gmail.com