ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

 

Konstytucje

Statut

Ratio Institutionis

Rada Wspólnoty

Instrukcja prowadzenia ksiąg