ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Informacja

Dzień skupienia Lubelskiej Wspólnoty 
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 
 odbywa się
w pierwszą sobotę miesiąca,
rozpoczynamy wspólną modlitwą
w kościele o godz. 12:30.

 

 

 

(w związku z możliwością zmiany prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy anna.czajka@hotmail.com)